Handigheidjes toegevoegd; mijn eerste spookfactuur – aktie!

Website is weer wat uitgebreid met wat nuttige handigheidjes: een Mail formulier en Google Map binnen de website. Op hoofdlijnen staat er nu aardig in wat er in moet staan. Nog te doen: interessante informatie waar mensen direct wat aan hebben. Is belangrijk!


Spookfactuur

Verder heb ik op 10 december mijn eerste spookfactuur op naam van mijn bedrijf binnen gekregen: Hoera! Deze aanbieders van helemaal niets willen met mij ook zaken doen! De afzender is “Handel Registratie Voor Het MKB”. Ik zal ze nadrukkelijk niet wegzetten als een club van oplichters, je kunt echt een overeenkomst met ze afsluiten waarvoor je wel betaalt zonder dat zij zich tot enige prestatie verplichten. Achterzijde aanbieding: Artikel 6. Aansprakelijkheid & vrijwaring6.1) Wij zijn bij de uitvoering va de overeenkomst nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door één of meerdere, tot de directie van ons bedrijf behorende, leidinggevenden.) Volgens de kleine letters op de achterzijde is alleen opzegbaar is na twee jaar via een aangetekende brief.  Geen bezoekadres, alleen een postbus. En een e-mail adres op een ongeregistreerd domein. Gaat een moeilijke klus worden, zo’n aangetekende opzegging te bezorgen..

In alle opzichten heeft het de opmaak van een factuur, de ongebruikelijk kleine lettertjes op de voorkant vermeld ergens in de tweede helft van de tekst dat het op een aanbieding gaat en dat deze brief geen factuur is.  Het mag geen factuur zijn, want die mag alleen verzonden worden voor geleverde diensten. En diensten zie ik ze niet leveren!

Er bestaat een domein handelregistratievoorhetmkb.nl. De website -een WordPress site, net als deze- meldt: ONDERHOUDMODE, Database onderhoud. Dit domein staat echter niet op hun brief vermeld.

Onderaan hun brief vermelden zij wel de website www.handelsregistratievoorhetmkb.nl. Op de ochtend van 12 december toch nog even gezocht. We komen echter nergens op uit als we dat zoeken. Het blijkt niet eens geregistreerd te zijn! Klein detail, vergeten? Nou in ieder geval, dat biedt kansen! Dus heb IK het domein sinds 12 december geregistreerd.  Nu nog even een pagina met een waarschuwing erop, een link naar www.fraudehelpdesk.nl Dat er lieden zijn die ongevraagd zogenaamde “aanbiedingen” sturen kan ik moeilijk stoppen. Maar als ze ongevraagd reclame voor me maken door een link op te nemen naar mijn domein, prima, toch?!